تبلیغات
دبستان خوارزمی 2 - انجمن اولیاء
دبستان خوارزمی 2
 

تماس با انجمن :

نشانی ایمیل انجمن:kharazmi2_anjoman@yahoo.com  

 

اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبستان خوارزمی2(94-93)


 جناب آقای آب نیلی              
جناب آقای زارع شریف
جناب آقای خسروی
جناب آقای اشرافی
جناب آقای زنجانی
جناب آقای حسینی
جناب آقای عطایی
سرکار خانم کیانی
سرکار خانم رضایی
سرکار خانم زمانی
سرکار خانم هادی
 سرکار خانم نوذری
سرکار خانم نفری
سرکار خانم یکتا مهر


دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان خوارزمی 2

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با استعانت از پروردگار،دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان خوارزمی 2 در سال تحصیلی 93-94 با حضور اکثریت اعضای انجمن اولیا و مربیان ، مدیریت و نمایندگان شورای معلمان در تاریخ 7/8/93 راس ساعت 16 در محل دبستان خوارزمی 2 تشکیل و مشروح مذاکرات و مصوبات مربوطه به شرح ذیل می باشد.

در ابتدا مدیریت دبستان جناب آقای جعفری با اشاره به تجهیز کلاسهای اول به برد هوشمند و دارا بودن  9 لپ تاپ و نیاز به خریداری 5 عدد لپ تاپ دیگر برای تجهیز بیشتر کلاسها مجوز خریداری آن را با رای تمامی اعضا انجمن حاضر در جلسه کسب نمودند .سپس با بیان اینکه کلاسهای تقویتی و تیزهوشان و جلسات فوق برنامه آموزش شطرنج-شنا-خط-کامپیوتر و زبان برای استفاده ی بهینه ی دانش آموزان از اوقات فراغت تدارک دیده شده پیشنهاد تشکیل و برگزاری کلاسهای UCMAS را در جهت تقویت هوش ریاضی دانش آموزان دادند که در این رابطه سرکار خانم کیانی پیشنهاد برگزاری کلاسهای سودوکو را بجای کلاسهای UCMAS با توجه به مطالعات وتحقیقات قبلی خود در این زمینه دادندکه با موافقت مدیریت و اعضا برای هماهنگی با مدیریت دبستان جهت حضور کارشناس مربوطه جناب آقای دکتر صادقی و آشنایی با این امر بررسی بیشتر به جلسات بعدی موکول شد.

سپس جناب آقای جعفری در مورد بیمه کادر مدرسه از اعضا انجمن نظرسنجی نمودند که اختیار تام این موضوع توسط اعضای انجمن به مدیریت مدرسه واگذار گردید.

همچنین جناب آقای جلال پور همفکری در جهت رسیدگی و توجه بیشتر به وضعیت ورزش مدرسه برای برگزاری ساعت ورزش در باشگاه توسط اعضای کمیته ورزشی را خواستار شدند.

سپس توسط مدیریت محترم دبستان پیشنهاد تشکیل جلسه ای برای بررسی بیشتر وضعیت سرویسها  با حضور نماینده شرکت ارائه دهنده ی سرویسها  و رانندگان و نماینده اعضای انجمن داده شد که با استقبال اعضا هماهنگی برگزاری جلسه به مدیریت محترم دبستان محول گردید.

پس از آن رئیس انجمن جناب آقای آب نیلی با اشاره به ساخت ایمیل مشترک برای اعضای انجمن و امکان بهره برداری اعضا در جهت تبادل اطلاعات از آن به بیان نکاتی پرداختند که بصورت تیتر وار به شرح ذیل می باشد:

-       لزوم برگزاری جلسات با دستور جلسه ی قبلی و آنالیز شده در جهت بهره وری بیشتر

-       برگزاری جلسات مطابق با چشم اندازها در قالب و چهارچوب پیشنهادی آموزش و پرورش

-       برنامه ریزی توسط گروهها و ارائه پیشنهاد با توجه به شرایط مدرسه در چهارچوب کمیته های تخصصی

-       مدیریت اجرایی مصوبات کمیته ها که با پیشنهاد جناب آقای آب نیلی رئیس انجمن به آقای زارع شریف واگذار گردید.

-       نظرسنجی از اولیا در مورد فعالیت های انجمن بصورت نصب صندوق پیشنهادات و نظرات وانتقادات

و.....

همچنین جناب آقای آب نیلی به ایجاد ایمیل مشترک انجمن به نشانی و رمز عبور ذیل برای درج نظرات و داشتن مشارکت اعضا و ..... اشاره کردند.


سپس آقای آب نیلی رئیس انجمن پیشنهادات مکتوب خود را در جهت موثر کردن اقدامات انجمن اولیا و مربیان در راستای اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه به اعضای حاضر در جلسه ارائه نمودند.

برخی از پیشنهادات ارائه شده در جلسه توسط جناب آقای جعفری, جناب آقای آب نیلی , سرکار خانم هادی:

-رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی مدرسه  و رنگ و تعویض کاشی ها ,  نصب چوب لباسی در سرویس های بهداشتی

- ضد عفونی کلاسها و تجهیزات کلاس

 

حاضرین جلسه

جناب آقای آب نیلی   ------ سرکار خانم کیانی

جناب آقای زارع شریف  --- سرکار خانم رضایی

جناب آقای خسروی ------ سرکار خانم زمانی

سرکار خانم نوذری ------ سرکار خانم هادی

سرکار خانم نفری

غائبین جلسه

جناب آقای اشرافی ------ جناب آقای حسینی

جناب آقای زنجانی ------ جناب آقای عطایی

سرکار خانم یکتا مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اعضا انجمن اولیا و مربیان

مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ، تربیتی وآموزشی ، و اصلی ترین ركن تعلیم وتربیت است كه به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی ، اخلافی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و كشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همكاری كلیه ی كاركنان و با مشاركت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

اركان مدرسه

1- مدیر مدرسه

2- شورای مدرسه

3- انجمن اولیا ومربیان

4- شورای معلمان

5- شورای دانش آموزان

 

انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه كه با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همكاری و مشاركت اولیای دانش آموزان جهت كمك به ارتقای كیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف – ترتیب اعضا

1- مدیر مدرسه

2- یكی از معاونین و انتخاب مدیر

3- نماینده ی شورای معلمان

4- معاون پرورشی یا یكی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یكی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر

5- برگزیدگان اولیای دانش آموزان

تبصره ی1:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشكیل جلسات برابرماده ی

19 آیین نامه ی انجمن مركزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند 20 شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

تبصره ی 2 : درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شركت درجلسات انجمن دعوت كند.

ب- شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

1-تأمین مشاركت فكری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

2-جلب همكاری اولیای دانش آموزان جهت مشاركت و كمك و ارتقای كیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

3-مشاوره و برنامه ریزی درجهت  تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4-همكاری و مشاركت با شورای معلمان دربرگزاری كلاس های فوق برنامه

5-برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشكیل جلسات آموزش خانواده

6- همكاری و مشاركت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراكز علمی ،

آموزشی وفرهنگی

7- تلاش و همكاری برای جلب مشاركت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امكانات مورد

نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه

8- تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشكی با مشاوره ی افراد آگاه ، و كمك به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

9- همكاری م مشاركت درباره ی چگونگی قدردانی از كاركنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

10- برنامه ریزی و تشكیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

11- نظارت برچگونگی اخذ كمك های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

12- تشكیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

13- مشاركت دراجرای برنامه های كارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

14- نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از كمك های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وكمك های شوراهای آموزش  وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه

15- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

16- انتخاب نماینده برای شركت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

ماده ی 16– مدیر مدرسه موظف است حداكثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشكیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً  محتوای كتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشكیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح كند.

ماده ی 19 – تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

1- درمدارسی كه عده ی دانش آموزان آن ها كم تر از 300 نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود كه چهار نفر عضو اصلی و 3 نفربقیه عضو علی البدل هستند.

2- در مدارسی كه عده ی دانش آموزان آن ها بیش از 300 نفرباشد، به ازای هر 100 نفردانش آموز اضافی یك نفراز  اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

ماده ی 20- مدت زمان كار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یك تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد كنند. 


بنام خدا

صورتجلسه با رانندگان سرویس دبستان خوارزمی 2

پیرو مصوبه انجمن اولیاء و مربیان و دعوت  مدیریت محترم دبستان خوارزمی 2 ، جلسه ای در روز چهار شنبه مورخ 21/8/93 راس ساعت  11:30 در سالن اجتماعات دبستان با حضور امضاء کنندگان ذیل  و با جمعی از رانندگان سرویس مدارس  تشکیل گردید.پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط احدی از دانش آموزان؛ دز ابتدا جناب آقای  جلال پور ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تشکر از حضور ایشان و البته  اظهار نارضایتی از عدم به موقع و حضور حد اکثری رانندگان در این جلسه،به اختصار مواردی را از جمله رعایت اخلاق و ادب و شئونات اسلامی را متذکر شدند در ادامه نیز جناب آقای جعفری مدیر محترم دبستان ضمن عرض خیر مقدم ،به نکاتی جهت رعایت آن توسط رانندگان  سرویس مدارس از جمله حضور به موقع سرویس مدارس در محل منزل و مدرسه و حصول اطمینان  از رسیدن دانش آموزان به ویژه مقاطع اول تا سوم دبستان به  درب منزل و تحویل ایشان به والدین توسط رانندگان محترم .عدم استعمال دخانیات در وسیله نقلیه و هنگام سرویس دهی  به دانش آموزان.رعایت شئونات دینی و مذهبی و عدم استفاده از آهنگ های غیر مجاز و ... اشاره کردند.سپس جناب آقای آب نیلی رئیس انجمن اولیاء و مربیان به نمایندگی از طرف انجمن و سایر اولیاء محترم در راستای تکمیل و تاکید بر موارد صدر الاشاره ، به  شرح مختصری از وظایف رانندگان محترم سرویس مدارس پرداختند :

- رعایت کامل قوانین ومقررات راهنمایی و آئین نامه سرویس ویژه دانش آموزان

-آماده و مرتب نگهداشتن وسایل نقلیه از نظرموتوری و نظافت جهت ارائه سرویس به موقع و همچنین مجهز بودن به تجهیزات با توجه به فصل گرما و سرما 

-رعایت کامل موارد ایمنی،بهداشتی،عدم استفاده از دخانیات،پرهیز از حرف زدن در حین رانندگی

-رعایت تناسب تعداد مسافرین با ظرفیت خودرو

-نصب کپسول اطفای حریق در ماشین

-مرتب بودن وضعیت پوشش و عدم استفاده از وسایل زینتی و همراه غیر ضروری

-عدم ورود به مدرسه با وسیله نقلیه با خود فرد مگر با تشخیص مدیر مدرسه

-عدم پخش آهنگ های نامناسب

-سوار و پیاده نکردن دانش آموزان در حین حرکت و کنترل کامل بازو بسته بودن درب ماشین

-حضور به موقع در محل سوار شدن دانش آموزان و دقت در انتقال آنان به مدرسه در وقت معین

-همراه داشتن دفترچه انضباطی جهت کنترل و نظارت به عملکرد سرویس ویژه دانش آموزان

-سرویس دهی به دانش آموزان به صورت مختلط حتی دانش آموزان ابتدایی ممنوع می باشد  

سپس چند نفر از رانندگان نیز ضمن اظهار گله مندی در خصوص برخورد نامناسب  بعضی والدین و ایجاد تاخیر در سرویس بعلت آماده نبودن دانش آموز و همچنین رفتار ناشایست و شیطنت برخی دانش آموزان  مواردی را مطرح نمودند که مقرر شد بصورت مصداقی و موردی به دبستان گزارش تا برخورد مناسب صورت پذیرد.

پس از آن  مدیر محترم شرکت  جناب آقای مهره کش نیز ضمن تاکید بر الزام رعایت آئین نامه  توسط رانندگان  خواستار همکاری و مشارکت اولیاء در راستای بهبود کیفی  سرویس مدارس شدند.همچنین وی یاد آور شد در صورتیکه احیانا در ساعات سرویس دهی به دانش آموزان برای هر یک از رانندگان مشکلی بوجود آمد که قادر به انجام سرویس نبود ،مکلف است مراتب را در اسرع وقت به شرکت جهت جایگزین نمودن وسیله نقلیه و انجام بموقع سرویس اطلاع دهد و در مرحله بعدی دبستان و والدین دانش آموزان را مطلع نماید.همچنین مقرر شد طی جلسات مختلفی که با اولیاء محترم در طول سال تشکیل میگردد نسبت به توجیه ایشان در خصوص رعایت متقابل قوانین و مقررات ایاب و ذهاب سرویس دانش آموزان  اقدام نمایند.

جلسه راس ساعت 12:45 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 

      آقای جعفری                         آقای جلال پور                    آقای آب نیلی                         آقای مهره کش

مدیر دبستان خوارزمی 2              معاونت پرورشی         رئیس انجمن اولیاء و مربیان                 مدیر شرکت

  شرح وظایف برخی کمیته ها ی فعال در انجمن اولیاومربیان  

حوزه فعالیت : اولیاء- مربیان

هدف

الف)افزایش توانمندی های والدین در ایفای نقش های پدری و مادری برای فرزندان

ب )تامین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه

ج)تامین بهداشت روانی ،نشاط و رشد شخصیتی دانش آموزان

شرح وظایف  

چگونگی جذب مشارکت اولیاء در زمینه های مرتبط با موضوع سایر کمیته ها

برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

تصمیم گیری در خصوص اولویتهای مورد نیاز دوره های آموزش خانواده

برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

افزایش توان مندی کادر آموزشی و تربیتی مدرسه

افزایش سطح اطلاع والدین از نحوه همیاری و همکاری با فرزند

تقویت بنیه برنامه ریزی جهت اوقات فراغت فرزندان

شناسایی دانش آموزان و خانواده های نیازمند به مشاوره جهت معرفی به مراکز راهنمایی و مشاوره

تهیه و تنظیم تقویم زمان بندی و تشکیل جلسات ملاقات اولیاء با معلمان

برنامه ریزی و ارائه راه حل جهت ارتباط با اولیای دانش آموزان از طریق سایت دبستان

برنامه ریزی و مشارکت جهت برگزاری جشنها

برگزاری اردوهای همگانی اولیاء با دانش آموزان برای کل مدرسه و کلاسی

نظارت بر سطح ارتقاء سطح بهداشتی آموزشگاه

برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات پاسخ به سئوالات با اولیای دانش آموزان

حوزه فعالیت : مربیان – اولیاء -  دانش آموزان

هدف : حمایت و پشتیبانی تخصصی در زمینه های مالی با مدرسه

شرح وظایف

تشکیل شورای مالی مدرسه

نحوه جمع آوری مشارکت و کسری بودجه از اولیاء

برنامه ریزی جهت تهیه تجهیزات اداری و آموزش و... مورد نیاز مدرسه

بودجه بندی عملیاتی یک سال تحصیلی ( پیش بینی هزینه ها و درآمدها ،براساس برنامه های اجرایی )

بررسی و رسیدگی به جنبه های مالی طرح های تصویب و ارائه شده از کمیته های دیگر 

افتتاح حساب پس اندازجهت تامین هزینه های جانبی در مدرسه (وام والدین ، جمع آوری مشارکت ها ، وام به مربیان و.... )موضوع ماده 8 اساسنامه انجمن

کمیته فرهنگی ورزشی

حوزه فعالیت : مربیان – دانش آموزان

هدف : تامین طرح ها و برنامه های فرهنگی ،ورزشی مورد نیاز که منجر به افزایش رشد مهارتها و استعدادهای شناختی ،عاطفی ، اجتماعی و معنوی دانش آموزان شود.

شرح وظایف کمیته فرهنگی ،ورزشی

رشد و ارتقاء سطح توانمندی دانش آموزان

ایجاد نشاط روحی و شادابی 
تقویت جسمی و توان ذهنی (تمرکز افکار و رشد ذهنی ) 
برنامه ریزی جهت اجرای برنامه هایی در رابطه با مناسبتهای مختلف 
آموزش رسمی ،آموزش های فوق برنامه ای (فرهنگی ،ورزشی ، تقویتی و ..) 
برنامه ریزی جهت تشکیل هسته ها ی ورزشی( همگانی، نیمه حرفه ای و قهرمانی ) 
برنامه ریزی جهت طرحها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مدرسه 
ارائه طرح در رابطه با آشنائی دانش آموزان با فعالیتهای مذهبی
چگونگی برگزاری کمی و کیفی اردوها و بازدیدها 
برنامه ریزی جهت ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی

کمیته آموزشی

حوزه فعالیت : مربیان – دانش آموزان

هدف

الف)تامین طرح ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز که منجر به افزایش رشد در مهارتها و استعدادهای شناختی دانش آموزان شود.

ب)حمایت و پشتیبانی تخصصی از مدیریت مدرسه در زمینه های آموزشی و تربیتی

ج ) برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت در امر آموزش

شرح وظایف 

تدوین برنامه های درسی

چگونگی کلاسهای تقویتی و بالابردن سطح علمی دانش آموزان

نظارت برعملکرد مربیان در امر آموزش 

تقویت ارتباط علمی دانش آموز و مربی  
ارتقاء سطح کارگاههای آموزشی و آزمایشگاهی دبستان  
تجزیه و تحلیل وضعیت تحصیلی (افت و رشد )دانش آموزان در هرکلاس 

برگزاری گردش های علمی مرتبط با دروس  
برگزاری مسابقات علمی 
برنامه ریزی جهت چگونگی استفاده از تجهیزات پیشرفته کمک آموزشی  
پیگیری جهت معرفی وسایل کمک آموزشی ( کتاب و سی دی و ...) و بهره مندی از فناوریهای آموزشی در امر تدریس  
تشکیل کلاس های مکمل و فوق برنامه در دروس از قبیل ( ریاضی ، علوم ، زبان ، کامپیوتر و ...)  
ارائه طرحهای نوین آموزشی 
چگونگی تشویق دانش آموزان فعال در زمینه آموزشی 
ارائه راه حل برای پرورش و خلاقیت  و نوآوری دانش آموزان و مربیان

********************

کارشناسی انجمن اولیا و مربیان


اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با استعانت از پروردگار،اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبستان خوارزمی 2 در سال تحصیلی 93-94 با حضور حداکثری اعضای منتخب اولیا ، مدیریت و نمایندگان شورای معلمان در تاریخ 93/7/28 راس ساعت 16 در محل دبستان خوارزمی 2 تشکیل و مشروح مذاکرات و مصوبات مربوطه به شرح ذیل می باشد.

ابتدائا اعضای منتخب اولیا معرفی و به شرح مختصری از سوابق و توانمندیهای خود پرداختند ، در ادامه مدیریت محترم دبستان نسبت به تشریح  موضوعات پیشنهادی دستور جلسات و ارائه گزارش اهم اقدامات انجام شده از ابتدای سال تحصیلی پرداخته سپس مطابق با آئین نامه انجمن اولیا مربیان ، انتخابات هیئت رئیسه انجام و از بین کاندیداها به ترتیب جناب آقای آب نیلی با 12 رای به عنوان رئیس انجمن ، آقای زارع شریف با 10 رای به عنوان نائب رئیس وسرکار خانم هادی با کسب 9 رای از آراء ماخوذه به عنوان دبیر و رابط انجمن انتخاب گردیدند.

 

مصوبات اولین جلسه انجمن

                        

 1- پس از انتخاب هیئت رئیسه زمان بندی تشکیل جلسات با مشورت اعضا مصوب و مقرر گردید در چهارشنبه پایان هرماه ساعت 4 بعدالظهر جلسات ماهیانه تشکیل گردد.

تبصره مقرر گردید در موارد خاص زمان جلسه بعدی با نظر حداکثر اعضاء  تعیین گردد.

2-با پیشنهاد مدیریت محترم دبستان چهار کمیته تخصصی تشکیل و اعضای کمیته ها بر اساس اعلام آمادگی و توانمندی فردی مشخص گردید

*کمیته آموزشی،علمی،پژوهشی : جناب آقای زنجانی ،جناب آقای اشرافی ،جناب آقای عطائی ،سرکار خانم کیانی

*کمیته فرهنگی ، هنری : سرکار خانم یکتا مهر ، سرکار خانم هادی ، سرکار خانم نوذری ، سرکار خانم نفری

*کمیته ورزشی : جناب آقای حسینی ، جناب آقای خسروی

*کمیته اجتماعی : جناب آقای زارع شریف ، جناب آقای آب نیلی ، سرکار خانم رضایی

 

در پایان جلسه اعضا از حسینیه و نمازخانه آموزشگاه بازدید و پس از ارائه عملکرد گزارش تصویری ماه نخست سال تحصیلی توسط مدیریت محترم با ذکر صلوات پایان یافت.آخرین مطالب
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی